SMART INNOVATE!

Vă propunem un Pachet Curs – Finanțare nerambursabilă – Mentorat Start-up prin proiectului ”SMART INNOVATE! – Studenți Motivați în Afaceri Responsabile și Tehnologizate Inovativ”, Cod SMIS 141037, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Se fac înscrieri pentru  solicitanți cu reședința în Zona Nord-Est. Cursul se va desfășura în format fizic în Municipiul Bacău.

În prima etapă se va desfășura cursul de competențe antreprenoriale (40 ore) în care participanții sunt pregătiți pentru a putea depune un proiect de întreprindere (plan de afaceri) în competiția de planuri de afaceri.
În etapa a doua vor fi selectate planurile de afaceri care urmează a fi finanțate.
Finanțarea este în valoare de 58.000 euro / 60.000 euro.
Nu se solicită contribuție financiară proprie din partea beneficiarului.
Etapa a treia este cea de implementare a planurilor de afaceri. În această etapă veți beneficia de mentorat pentru inițierea și dezvoltarea afacerii.
Participarea în proiect este integral gratuită (finanțată din fonduri publice). Toți finaliștii primei etape (cursul de antreprenoriat), vor beneficia de o subvenție în valoare de 200 lei.

Prima etapa, cursul, va demara imediat după constituirea grupei de curs formată din 20 de participanți,
(locurile sunt limitate) cel mai probabil în cursul lunilor februarie – începutul lunii martie 2022.

Vă încurajez să invitați la curs colegi/prieteni  care ar putea fi interesați să urmeze calea antreprenorială și care aparțin grupului țintă vizat (student începând cu minim anul II studii licență, masteranzi, doctoranzi) pentru a crește șansele demarării unei grupe în Bacău cât mai curând.
Locurile sunt limitate și vor fi ocupate de participanții care se înscriu la primele serii de curs.
Până în luna aprilie trebuiesc finalizate  toate cursurile din Programul Innotech Student la nivel național.

Documentele necesare înscrierii în proiect:
– Copie după CI/BI;
– Copie după certificatul de naștere;
– Copie după certificatul de căsătorie (unde e cazul);
– Copie după documentul care atestă ultima formă de învățământ absolvită;
– Adeverință de student/doctorand* (eliberată cu maximum 30 de zile înainte de data depunerii dosarului de candidatură)
Adeverința de apartenență la grupul țintă (student/doctorand) puteți să o prezentați la momentul când voi anunța demararea cursului.

Pentru alte detalii vizitați site-ul proiectului la adresa: https://eastmarketing.ro/

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s