Echipa de implementare

Etapa I-a de selecție

ANUNȚUL CU PRIVIRE LA RECRUTAREA ȘI SELECȚIA PERSONALULUI ÎN CADRUL PROIECTULUI „CREȘTEREA CALITĂȚII PROGRAMELOR DE STUDII UNIVERSITARE PRIN FORMAREA RESURSEI UMANE ȘI PROMOVAREA CULTURII ANTREPRENORIALE ÎN RÂNDUL STUDENȚILOR- PROFORM” COD SMIS 124981 poate fi consultat aici:

http://www.ub.ro/universitatea/iip/news/1629-anunt-cu-privire-la-recrutarea-si-selectia-personalului-in-cadrul-proiectului-cresterea-calitatii-programelor-de-studii-universitare-prin-formarea-resursei-umane-si-promovarea-culturii-antreprenoriale-in-randul-studentilor-proform-cod-smis-124981

REZULTATELE PROCESULUI DE RECRUTARE ȘI SELECȚIE A PERSONALULUI ÎN CADRUL PROIECTULUI „CREȘTEREA CALITĂȚII PROGRAMELOR DE STUDII UNIVERSITARE PRIN FORMAREA RESURSEI UMANE ȘI PROMOVAREA CULTURII ANTREPRENORIALE ÎN RÂNDUL STUDENȚILOR-PROFORM” COD SMIS 124981 pot fi consultate aici:

http://www.ub.ro/universitatea/iip/news/1635-rezultatele-privind-procesul-de-recrutare-si-selectie-a-personalului-in-cadrul-proiectului-cresterea-calitatii-programelor-de-studii-universitare-prin-formarea-resursei-umane-si-promovarea-culturii-antreprenoriale-in-randul-studentilor-proform-cod-smis-124981

REZULTATELE FINALE ALE PROCESULUI DE RECRUTARE ȘI SELECȚIE A PERSONALULUI ÎN CADRUL PROIECTULUI „CREȘTEREA CALITĂȚII PROGRAMELOR DE STUDII UNIVERSITARE PRIN FORMAREA RESURSEI UMANE ȘI PROMOVAREA CULTURII ANTREPRENORIALE ÎN RÂNDUL STUDENȚILOR-PROFORM” COD SMIS 124981 pot fi consultate aici:

http://www.ub.ro/universitatea/iip/news/1636-rezultatele-privind-procesul-de-recrutare-si-selectie-a-personalului-in-cadrul-proiectului-cresterea-calitatii-programelor-de-studii-universitare-prin-formarea-resursei-umane-si-promovarea-culturii-antreprenoriale-in-randul-studentilor-proform-cod-smis-124982

Etapa II-a de selecție

ANUNȚUL CU PRIVIRE LA RECRUTAREA ȘI SELECȚIA PERSONALULUI ÎN CADRUL PROIECTULUI „CREȘTEREA CALITĂȚII PROGRAMELOR DE STUDII UNIVERSITARE PRIN FORMAREA RESURSEI UMANE ȘI PROMOVAREA CULTURII ANTREPRENORIALE ÎN RÂNDUL STUDENȚILOR- PROFORM” COD SMIS 124981 poate fi consultat aici:

Click to access SMIS124981.pdf

REZULTATELE PROCESULUI DE RECRUTARE ȘI SELECȚIE A PERSONALULUI ÎN CADRUL PROIECTULUI „CREȘTEREA CALITĂȚII PROGRAMELOR DE STUDII UNIVERSITARE PRIN FORMAREA RESURSEI UMANE ȘI PROMOVAREA CULTURII ANTREPRENORIALE ÎN RÂNDUL STUDENȚILOR-PROFORM” COD SMIS 124981 pot fi consultate aici:

http://www.ub.ro/universitatea/iip/news/1661-rezultatele-privind-procesul-de-recrutare-si-selectie-a-personalului-in-cadrul-proiectului-cresterea-calitatii-programelor-de-studii-universitare-prin-formarea-resursei-umane-si-promovarea-culturii-antreprenoriale-in-randul-studentilor-proform-smis-124981

REZULTATELE FINALE ALE PROCESULUI DE RECRUTARE ȘI SELECȚIE A PERSONALULUI ÎN CADRUL PROIECTULUI „CREȘTEREA CALITĂȚII PROGRAMELOR DE STUDII UNIVERSITARE PRIN FORMAREA RESURSEI UMANE ȘI PROMOVAREA CULTURII ANTREPRENORIALE ÎN RÂNDUL STUDENȚILOR-PROFORM” COD SMIS 124981 pot fi consultate aici:

http://www.ub.ro/universitatea/iip/news/1664-rezultatele-privind-procesul-de-recrutare-si-selectie-a-personalului-in-cadrul-proiectului-cresterea-calitatii-programelor-de-studii-universitare-prin-formarea-resursei-umane-si-promovarea-culturii-antreprenoriale-in-randul-studentilor-proform-smis-124982

Advertisement