Metodologie selectie GT CD

Prezenta metodologie a fost elaborată în cadrul proiectului cu titlul „Creșterea calității programelor de studii universitare prin formarea resursei umane și promovarea culturii antreprenoriale în rândul studenților – ProForm”, POCU/379/6/21, cod MySMIS – 124981, finanţat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Metodologia este realizată în vederea recrutării și selectării grupului  ţintă format din cadre didactice, aferentă activităţii A3 ”PROGRAM INTEGRAT DE PERFECŢIONARE PROFESIONALĂ A PERSONALULUI DIDACTIC UNIVERSITAR”, desfăşurată în cadrul proiectului. Perioada de implementare a proiectului este de 24 de luni. Activitatea A3 se va desfășura în perioada 28 mai 2019 – 27 iunie 2020 (conform Notei de acceptare a Notificării nr.2, vers.3/01/10/2019 la contractul de finanțare nr. 37390/27.05.2019).

Metodologia de recrutare și selecție a grupului țintă – cadre didactice poate fi consultată aici:

A3.1_Metodologie_selectie_grup_tinta_v2

Anexele aferente prezentei metodologii pot fi consultate aici:

Anexa 2-Declaratie de disponibilitate_124981

Anexa 3-Declaratie de apartenenta la grupul tinta_124981

Anexa 4-Declaratie de evitare a dublei finantari_124981

Anexa 5-Cerere de inscriere in grupul tinta_124981

Anexa 8 – Formular inscriere

Lista actelor necesare pentru înscrierea la cursul de perfecționare profesională dedicat cadrelor didactice poate fi consultata aici:

Acte_necesare_inscriere_GT_CD_124981

Advertisement